Vår kära 
Inga Liljekvist 
* 6 maj 1927  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Rödeby 26 maj 2023 
Kjell och Britt-Marie 
Lennart 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Barnbarnsbarnbarn 
Brodern 
Övrig släkt och vänner 
Ditt hem som Du älskat 
där blommor har spirat 
det lämnar Du nu 
för en skönare värld. 
Begravningen äger rum 
inom familjen. Tänk gärna 
på Barncancerfonden 
pg 902090-0. 
Se minnessidor.fonus.se 
Ett varmt tack till Rödeby 
hemtjänst och Rosen- 
gården för god vård och 
omsorg.