← Översikt
Vår kära mamma
Aina Andersson
* 16 mars 1925
har idag lämnat oss
Karlskrona 
den 20 maj 2023
Nina
Pia
Mats
Greta 
med familjer
Begravningen äger rum
inom familjen.
Varmt tack till alla 
som hjälpt Aina.