Jane Svensson
*  11 augusti 1944
Ronneby
17 maj 2023
Älskad och alltid i våra hjärtan
ARNOLD
Roger, Kenneth, Anders med familjer
Begravning äger rum i Bräkne-Hoby kyrka torsdagen den 15/6
kl. 10.00. Efter akten inbjudes till minnesstund på Hoby Kulle
Herrgård. Svar om deltagande till Törnkvist Begravningsbyrå
tel. 0457-755 15 eller via hemsidan senast den 8/6. Valfri
klädsel, gärna ljus. Tänd ett ljus eller skänk en gåva till
Cancerfonden till minne av Jane på tornkvists.se