Vårt varma Tack
till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår Älskade
Karin
Pettersson
Helen o Marie
med familjer