Ett varmt tack
för allt vänligt deltagande
vid vår Älskade
Ingegerd Nilssons
bortgång.
TOM 
Barnen med familjer