← Översikt
Lawrence
Svensson
* 21 februari 1931
har gått bort
Ronneby
† 15 februari 2023
Begravningsgudstjänst
hålls i Bredåkra
Ceremonirum torsdag
den 8 juni kl. 10:00.
Tänd ett ljus för Lawrence
på tornkvists.se