Vår Älskade
Carina
Petersson
* 3 april 1959
har hastigt lämnat oss,
släkt och vänner
Älskad - Saknad
Torslanda 22 maj 2023
MAMMA och PAPPA
Marie och Anders
Fredrik och Linda
Syskonbarn 
med familjer
Ditt varma hjärta
slutat slå
Du alltför tidigt 
fick från oss gå
Tack för Din kärlek
Du givit oss har 
Ditt vackra ljusa minne 
lever kvar
Begravningen äger rum 
i stillhet.
Stöd gärna 
Hjärt - Lungfonden,
gåvotelefon: 0200 - 88 24 00.
Tänd ett ljus för Carina
på begravningsbyranim.se