Vår älskade
Kent Pålsson
* 5 april 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Senoren
11 maj 2023
GERD
Lotta och Anders
Daniel
Martin och Ulrika
Ruth
Robin, Johanna 
med familjer
Allting bleknar, 
allting brister
Livets röda tråd är skör
Den man håller av 
man mister
Den vi älskat mest, 
den dör
Begravning äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på
Cancerfonden.
Tänd ett ljus till minne 
av Kent på amoria.se.